SCHANS

De besluitvorming over verbetering van de infrastructuur in de omgeving van de Guisweg kent een lang historie.
Onderstaand vindt u een aantal onderwerpen die daarbij van belang zijn.

23 december 2021 Besluit Gemeenteraad Guisweg opties

14 december 2021 Kostenvergelijking Auto/spoortunnel

14 december 2021 Toelichting kosten Guiswegproject

17 mei 2021 Onderzoekvragen

16 maart 2021 Overleg met Adviesbureau

6 januari 2021 Dwarsdoorsnede spoorbak

5 januari 2021 Analyse en voorstellen ten behoeve van Raad

12 december 2020 Konklusies overleg gemeente Almelo

 7 december 2020 Aanvullende info t.b.v. Raad

 27 november 2020 Mening ANWB

26 november 2020 Afwaarderen Provincialeweg

 20 november 2020 Motie Gemeenteraad

14 maart 2019 Resultaat snelkookpan

18 januari 2018 Voorstel B&W verdiept spoor

17 april 2014 Overleg tussen ProRail en HvS

30 juni 2011     Geen tunnel, geen viaduct maar ondergronds spoor.

 

Terug naar Start