Hoe kom je van Assendelft in Krommenie?

De treinen die de problematische spoorwegovergang Guisweg passeren ontmoeten ook de spoorwegovergang in Assendelft. Ook deze overweg zal bij doorvoering van  PHS (Project Hoogfrequent Spoor) voor autoverkeer onbruikbaar worden.
Gezegd wordt wel dat men dan de Jan Brassertuunel kan gebruiken. Ga eens na hoe gecompliceerd deze route is om na passeren van vier rotondes op de Kaaikhof uit te komen.
 
1 augustus 2020  verbetering verbinding tussen Assendelft en Krommenie.
 
Sprekend over de Jan Brasser tunnel; hoe kom je vanaf de Dorpstraat in Assendelft (b.v. de vrachtwagens van FORBO) op de Provincialeweg? En verder richting A8
 
Terug naar start