Opwarming

Iedereen is er zo langzamerhand van bewust dat doorgaan met verbranden van steenkool, olie en aardgas een heilloze weg is.
Het spul raakt op.
Het spul vervuilt levensruimte van ons en alles om ons heen.
 
Ook wordt vaak gesteld dat windmolen en zonnepanelen geen volledige vervanging van de bovengenoemde energiebronnen kunnen vormen.
Op termijn zou dat kernfusie energie kunnen zijn. Zie kernfusie Deze termijn zou omstreeks 2035 waarheid kunnen worden.Inmiddels moeten er wel werkbare alternatieven worden ontwikkeld.
 
Nu staan de biomassa centrales weer onderdruk. het leek zo mooi, maar blijkt het niet te zijn. Zie mate van vervuiling
 
In plaats van allerlei nationale projecten en projectjes die veel geld kosten en uiteindelijk nutteloos blijken te zijn zou Europa en andere omliggende landen moeten gaan samenwerken.
Dat zou b.v. kunnen door regelingen met N. Afrikaanse landen te treffen waarbij op grote schaal zonnecentrales worden geïnstalleerd.
Daar is ruimte genoeg en Marocco bouwt deze al voor eigen gebruik.
 
 
 
Zie verder:
Een tijdelijke dip?
Brief aan Koning of terug naar start