23 december 2021 Besluit gemeenteraad


Dit besluit betreft het onderzoek welke oplossing voor de problemen rondom de Guisweg de voorkeur verdient. Autotunnel of verlaagd spoor in open bak.

Op verzoek van B&W neemt de gemeenteraad het besluit om financiering van een second opinie mogelijk te maken.
Ook besluit de raad om een z.g. MKBA te laten uitvoeren.

Wat stelt dit voor?
De second opinie houdt in dat de de kosten zoals deze zijn opgenomen in de financiële overzichten, die beschikbaar zijn, nogmaals tegen het licht worden gehouden. Zie daarvoor 2021-12-14 Kostenprognose.

De MKBA (Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) gaat de technische aspecten van de voorstellen autotunnel of treintunnel (in open bak) met elkaar vergelijken. Daarbij zou ook de mogelijkheid meegenomen kunnen worden om de haalbaarheid van een treintunnel vanaf station Zaandam tot voorbij station Zaandijk-Zaanseschans te toetsen. Het doel daarvan is om tegelijkertijd ook de wijk Westerwatering te verbinden met de Vincent van Goghweg.

Wij hebben aan de raad voorgesteld deze laatste optie los te koppelen van de oplossing voor de Guisweg. Wel zou het onderwerp ontsluiting Westerwatering tegelijkertijd moeten worden aangepakt. Zie Overzicht Gouw.

Terug naar SCHANS