Dwars doorsnee en tijdelijk spoor
Van verschillende kanten hebben wij het verzoek gekregen om een visuele schets te maken van de rotonde en de omgeving daarvan.
Vooral bleek het van belang aan te geven of inderdaad de beschikbare ruimte tussen de twee stations Koog aan de Zaan en Zaanse Schans voldoende is om het spoor omlaag te brengen.
 Zoals u op onderstaande schets ziet zijn daarvoor geen belemmeringen.
 
In eerder overleg met ProRail kwam naar voren dat het Coentunnelviaduct uit het midden van de afstand tussen stations Koog aan de Zaan en Zaanse Schans ligt. Deze verschuiving kan worden opgelost door de rotonde meer naar Zuid onder het viaduct te plaatsen en het eilandperron van station Zaanse Schans naar Noord op te laten schuiven. 
Het viaduct heeft een breedte van 27 meter. Voor de rotonde is rekening gehouden met een diameter van 100 meter dat ruim voldoende is voor een turborotonde.

 

Terug naar SCHANS